Apele subterane

Apele subterane constituie cel mai mare rezervor de apă dulce din lume, reprezentând mai mult de 97% din toate rezervele de ape dulci disponibile pe glob (excluzând gheţarii și calotele glaciare). Restul de 3% este alcătuit în principal din apele de suprafaţă (lacuri, râuri, mlaștini) și umiditatea solului.

Apa subterană reprezintă o importantă resursă pentru alimentarea cu apă a populației, pentru industrie (ex. ape de răcire) și pentru agricultură (irigații).

Apele subterane joacă un rol esenţial în ciclul hidrologic și sunt vitale pentru menţinerea zonelor umede și a curgerii în râuri, acţionând ca un rezervor tampon în perioadele secetoase. Ele furnizează apa care realimentează râurile pe tot parcursul anului.

Ziua Mondială a Apei, care se va sărbători în 22 martie, aduce “la suprafață“ apele subterane și pune accent pe importanța lor în viața noastră și a generațiilor viitoare.

Apele subterane – Să facem invizibilul vizibil! Acesta este sloganul sub care se celebrează anul acesta Ziua Mondială a Apei. Apele subterane sunt o comoară ascunsă, dar impactul lor este vizibil pretutindeni.

După modul de cantonare şi scurgere în subteran, pânzele sau cursurile de apă subterană pot fi:

  • cursuri subterane în roci fisurate sau erodate;
  • strate acvifere freatice, de mică adâncime (până la cca. 40 m), cantonate în roci granulare, fără a fi sub influenţa directă a apelor de suprafaţă din vecinătate, sau alimentate pe cale artificială din ape de suprafaţă;
  • strate acvifere de mare adâncime (peste cca. 40 m), cantonate în roci granulare, fără a fi sub influenţa directă a apelor de suprafaţă;
  • izvoare provenite din stratele subterane care ies la suprafaţă datorită condiţiilor geomorfologice locale.

Sursele de apă subterană pot fi cu nivel liber (freatic) sau sub presiune. Un strat acvifer este cu nivel liber în cazul când la execuţia unui foraj, apa rămâne la nivelul la care a fost întâlnită. Stratele acvifere mai adânci sunt, în general, sub presiune, fapt constatat la executarea unui foraj prin ridicarea apei la un nivel superior celui la care a fost întâlnită.

Stratul de apă subterană se numeşte artezian dacă apa din foraj ajunge în mod natural la suprafaţa terenului, şi ascendent dacă nivelul apei rămâne în foraj sub nivelul terenului.

Apele subterane, datorită calităţii lor, se pot întrebuinţa direct pentru scopuri de alimentare cu apă potabilă a centrelor populate şi a unităţilor industriei alimentare, pe când apele de suprafaţă, din râuri şi lacuri, atunci când se folosesc trebuie să fie tratate înainte de utilizare.