Succesul acțiunilor climatice depinde de gestionarea, în viitor, a resurselor de apă

Noi cercetări arată că apa este mult mai importantă în succesul acțiunilor climatice decât se credea până acum. O mai bună gestionare a apei este esențială pentru a face față crizelor alimentare și energetice actuale, ambele exacerbate de schimbările climatice.

Raportul intitulat „The essential drop to reach Net-Zero: Unpacking Freshwater’s Role in Climate Change Mitigation„ (Picătura esențială pentru a ajunge la Net-Zero: rolul apei dulci în atenuarea schimbărilor climatice), publicat recent, este primul rezumat al cercetărilor actuale privind rolul apei în atenuarea schimbărilor climatice, conform EurekAlert.

Cum putem înțelege mai bine impactul negativ al schimbărilor climatice asupra resurselor de apă dulce

Un mesaj cheie este necesitatea de a înțelege mai bine deficitul și penuria de apă la nivel mondial pentru a planifica obiective climatice care să nu se întoarcă împotriva lor în viitor. Dacă nu sunt planificate cu atenție, impactul negativ al acțiunilor climatice asupra resurselor de apă dulce ar putea amenința securitatea apei și chiar spori sarcinile viitoare de adaptare și atenuare.

„Majoritatea măsurilor necesare pentru a atinge obiectivele de zero emisii nete de dioxid de carbon pot avea un impact mare asupra resurselor de apă dulce deja în scădere din întreaga lume. Cu o planificare mai bună, astfel de riscuri pot fi reduse sau evitate”, a declarat Dr. Lan Wang Erlandsson de la Stockholm Resilience Centre din cadrul Universității din Stockholm.

Raportul descrie de ce, unde și cum ar trebui integrată apa dulce în planurile de atenuare a schimbărilor climatice pentru a evita consecințele neașteptate și greșelile politice costisitoare. Chiar și eforturile asociate de obicei cu acțiuni pozitive în domeniul climei – cum ar fi restaurarea pădurilor sau bioenergia – pot avea efecte negative dacă nu se ține cont de rezervele de apă.

„Am identificat riscuri legate de apă, dar și soluții avantajoase pentru ambele părți care, în prezent, nu sunt utilizate la potențialul lor maxim. Un exemplu este refacerea pădurilor și a zonelor umede, care aduc beneficii sociale, ecologice și climatice în același timp. Un alt exemplu este acela că o mai bună tratare a apelor uzate poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de apele uzate netratate, îmbunătățind în același timp calitatea apelor de suprafață și a apelor subterane, și chiar poate furniza energie regenerabilă prin biogaz”, a declarat Dr. Malin Lundberg Ingemarsson de la Stockholm International Water Institute (SIWI).

Cinci mesaje-cheie pentru succesul acțiunilor climatice

– Măsurile de atenuare a schimbărilor climatice depind de resursele de apă dulce. Planificarea și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice trebuie să țină cont de disponibilitatea actuală și viitoare a apei dulci.
– Impactul apei dulci – atât pozitiv, cât și negativ – trebuie evaluat și inclus în planificarea și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice.
– Gestionarea apei și a salubrizării poate reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Serviciile de apă potabilă și de canalizare mai eficiente economisesc resursele prețioase de apă dulce și reduc emisiile.
– Soluțiile bazate pe natură pentru atenuarea schimbărilor climatice pot aduce beneficii multiple pentru oameni și pentru mediu. Măsurile de salvgardare a resurselor de apă dulce, de protecție a biodiversității și de asigurare a unor mijloace de trai rezistente sunt esențiale.
– Guvernanța comună în domeniul apei și al climei trebuie să fie coordonată și consolidată. Integrarea apei dulci în toate planurile și acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice necesită o guvernanță policentrică și incluzivă.

„Pentru a face față crizelor climatice, alimentare, naturale și energetice, disponibilitatea apei este esențială. Este urgent ca lumea să își concentreze toată atenția asupra dublului fapt că apa este provocarea numărul unu în ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice din cauza secetelor și a inundațiilor, dar și o provocare cheie pentru atenuare, deoarece nu există un viitor climatic sigur, cu mult sub două grade Celsius, fără un ciclu hidrologic funcțional”, a afirmat profesorul Johan Rockström, de la Institutul Potsdam pentru cercetarea impactului climatic.

 

Sursa: descoperă.ro