SĂRBĂTOARE - 22 Martie - Ziua Mondială a Apei

În România, Ziua Modiala a Apei este sărbătorită în data de 22 martie încă din anul 1993, prin organizarea de conferințe cu privire la prevenirea dezastrelor naturale provocate de apă (inundații), soluții de gospodărire a apelor, precum și la impactul global pe care apa îl are în prezent (de exemplu, creșterea gradului de acces al populației la surse de apă potabilă).

Societatea S.C.Vital S.A. celebrează acest eveniment în fiecare an, prin divese acțiuni care implică contact direct cu utilizatorii serviciilor noastre: Ziua Porților Deschise la Stația de Tratare a Apei sau Stația de Epurare a Apelor Uzate fiind puncte de impact major în acest sens. Din păcate în contextul actual, datorită restricțiilor impuse, în special a măsurilor de distanțare socială, nu vom putea organiza aceste vizite.

În pofida acestei situații vom sărbătorii Ziua Mondială a Apei prin organizarea mai multor acțiuni, materializate prin parteneriate la nivel local, cu respectarea măsurilor impuse de pandemia de coronavirus.

  • Luni, 22 Martie vom mobiliza cât mai mulți angajați ai societății Vital S.A. să adune și să predea la centrele de colectare din Baia Mare, uleiul alimentar uzat provenit din propriile gospodării. În acest fel o să celebrăm Ziua Mondială a Apei într-un mod inedit, prin protejarea apei cu o canalizare curată și fără grăsimi! O acțiune similară va fi organizată și în 26 martie.
  • Săptămâna 22 -26 Martie se vor desfășura diverse activități dedicate acestei sărbători cu implicarea mai multor copii din ciclul preșcolar și primar, ei fiind grupul țintă din acest an. Activitățile se vor desfășura la nivelul fiecărei grupe/clase, iar acestea vor fi imortalizate prin intermediul mijloacelor foto/video.
  • Organizarea unei acțiuni de plantare de copaci în cadrul Stației de Epurare Baia Mare, în cadrul proiectului pentru un mediu înconjurător mai verde, aer curat și sănătate pentru noi toți.

În toată această perioadă vom monitoriza toate acțiunile dedicate evenimentului, atât la nivel național cât și internațional, iar cele mai populare acțiuni vor fi postate pe site-ul societății.

Scurt istoric

În 1992, Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (UNCED), care a avut loc la Rio de Janeiro, în Brazilia, a recomandat desemnarea unei zile internaţionale pentru a celebra apa. Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a desemnat ziua de 22 martie 1993 ca fiind prima Zi Mondială a Apei. Ziua Mondială a Apei este o zi care subliniază necesitatea accesului universal la apă sigură și curată, precum și o salubritate adecvată și condiții minime de igienă. Ziua promovează, de asemenea, gestionarea durabilă a resurselor de apă dulce și reducerea deșeurilor din apă. Ziua Mondială a Apei este coordonată de UN-Water, care acționează pentru toate problemele legate de apa dulce.

Este de reținut faptul că cea mai importantă schimbare, de fapt, este aceea care apare prin alegeri și comportamente individuale. Pentru a face diferența, gesturile mici dar fundamentale sunt suficiente: ORICE FACI PE 22 MARTIE, FĂ-O PENTRU PLANETĂ!