La mulți ani tuturor angajaților S.C VITAL S.A.

Pe data de 20 iulie toți operatorii de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare din România, sărbătoresc Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare.  Prevăzută prin Contractul Colectiv de Muncă pe ramură, Ziua lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare aduce în atenția opiniei publice rolul pe care oamenii care muncesc în cadrul societăților de distribuție a apei potabile, îl au în viața comunităților locale.

Cu ocazia Zilei lucrătorului din serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, conducerea  S.C. VITAL S.A. transmite întregului colectiv de salariați mulțumiri pentru activitatea depusă, cu responsabilitate, profesionalism și consecvență.