Evenimente

09 Mar 2021 Printează

PRAGA 2021 - Conferința internațională privind sănătatea, apa potabilă și intervențiile de urgență

Conferința internațională privind sănătatea, apa potabilă și intervențiile de urgență  va avea loc în perioada 22-23 martie 2021, la Praga – Cehia. Evenimentul își propune să reunească oameni de știință, cercetători și profesori universitari de renume pentru a face schimb de experiențe și a-și împărtăși rezultatele cercetărilor cu privire la toate aspectele legate de sănătate, apă potabilă și intervențiile de urgență. De asemenea, el oferă în premieră o platformă interdisciplinară pentru cercetători, practicieni și educatori pentru a prezenta și discuta cele mai recente inovații, tendințe și preocupări, precum și provocări practice întâmpinate și soluții adoptate în domeniile sănătății, apei potabile și intervențiilor de urgență.

Participanții sunt încurajați să contribuie la organizarea conferinței prin prezentarea rezumatelor de cercetare, lucrărilor și postere electronice realizate de ei. De asemenea, autorii cercetărilor de înaltă calitate care descriu rezultatele originale și nepublicate ale lucrărilor conceptuale, constructive, empirice, experimentale sau teoretice în toate domeniile sănătății, apei potabile și situațiilor de urgență sunt invitați cordial pentru prezentare în cadrul conferinței.

Una dintre lucrările care au fost propuse și  va intra în dezbatere în cadrul conferinței se referă la  ”Gestionarea pierderilor de apă din conductele orașelor prin participarea comunității utilizând o aplicație web și mobilă în Africa de Sud”. Africa de Sud este una dintre țările care se confruntă cu o gravă criză a apei. În plus față de infrastructura inadecvată, țara se confruntă cu rate ridicate de pierdere a apei din cauza scurgerilor din conducte. Acest studiu subliniază nivelul irosirii apei și dezvoltă o soluție inteligentă pentru a gestiona și reduce eficient efectele pierderilor de apă din conducte, monitorizând în același timp situația înainte și după remediere. Pentru a înțelege problema în profunzime, a fost efectuată o revizuire a literaturii de specialitate a jurnalelor și a rapoartelor guvernamentale. Un chestionar a fost conceput și distribuit publicului larg. În plus, biroul municipal a fost contactat din perspectivă managerială. Analiza din studiu a indicat faptul că majoritatea cetățenilor sunt conștienți de criza apei și sunt dispuși să participe pozitiv la scăderea cantității de apă irosită. În plus, municipalitatea susține că sunt necesare soluții mai practice pentru a reduce pierderile de apă. Prin urmare, această lucrare propune o soluție specifică pentru orașe, pentru instalatori locali și cetățeni  în vederea minimalizării pierderilor de apă din conducte, prin oferirea unei platforme de aplicații web și mobile care va raporta și gestiona pierderile rapid. Soluția va fi benefică pentru țară în realizarea securității apei și va promova o cultură a responsabilității față de utilizarea apei.

Sursa waset.org