Evenimente

08 Aug 2018 Printează

ANRSC - Serviciul de alimentare cu apă si canalizare este sectorul cu cel mai mare salt calitativ și cantitativ

În cadrul conferinței anuale intitulate “Forumul de Vară al Serviciilor Publice”, susținut de Patronatul Serviciilor Publice, s-a discutat despre “Managementul și performanța în administrația publică locală și crearea unui spațiu european al serviciilor comunitare de utilități publice”. Gazda evenimentului, domnul Florian Dudu, președinte al Patronatului Serviciilor Publice a avut ca invitați membri ai Secretariatului General al Guvernului,  ministerelor implicate în piața serviciilor de utilități publice, Autorității Naționale pentru Achiziții Publice dar și reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților publice locale și ai organizațiilor patronale și profesionale din ramura serviciilor de utilități publice.

Petru Bogdan Alexa , președintele ANRSC a vorbit despre situația serviciilor de utilități publice și principalele schimbări legislative la nivelul serviciilor comunitare de utilități publice punctând aspecte legate de serviciul de alimentare cu apă ṣi de canalizare ca fiind sectorul cu cel mai mare salt calitativ și cantitativ, de  serviciul de salubrizare a localităților și anume că un impact decisiv în atingerea țintelor impuse de legislația europeană îl reprezintă implementarea colectării separate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, salutând aprobarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, ulterior prezentând proiectul de modificare a legii serviciului de transport public în concordanță cu prevederile Regulamentului CE nr. 1370 – obligatoriu începând cu anul 2019.

La finalul evenimentului, domnul Bogdan Alexa a subliniat faptul că piața serviciilor de utilități publice este o piață  reglementată, care  creează premisele dezvoltării  infrastructurii aferente acestora și a mulțumit pentru oportunitatea participării la acest forum.

Sursa ANRSC.ro