Anunțuri publice

09 Aug 2018 Printează

Buletin de analiză a calității apei – 06 august 2018

S.C. VITAL S.A. prin intermediul laboratorul de analize fizico-chimice și microbiologice oferă zilnic Direcţiei Producție din cadrul societății, informaţii privind calitatea apei şi transmite periodic rezultatele analizelor efectuate sub formă de „Rapoarte de încercări”. Acestea pot fi accesibile și consumatorilor noştri pe site-ul www.vitalmm.ro. Raportul de încercări  furnizează informaţii referitoare la calitatea şi provenienţa apei, comparând diverse caracteristici ale acesteia cu prevederile impuse de legislaţia în vigoare.

În plus, calitatea apei produse si distribuite de S.C. VITAL S.A. este verificată si prin Directia de Sănătate Publică Maramureș, care efectuează analize fizico-chimice si microbiologice. Valorile indicatorilor de calitate pentru apa potabilă trebuie să se încadreze în prevederile Legii apei potabile nr.458/2002, completată si modificată prin Legea 311/2004.

În municipiul Baia Mare, calitatea apei se verifică zilnic la sursă, pe fluxul tehnologic, înainte de distribuția acesteia în rețea, prin testarea în laborator a 19 parametrii fizico-chimici și microbiologici.

Un nou buletin de analiză a calității apei din Baia Mare este disponibil clienților noștrii. Pe site-ul nostru www.vitalmm.ro, la secțiunea INFORMAȚII UTILE, în cadrul rubricii destinate calității apei (BULETIN ANALIZĂ APĂ) am publicat rezultatele monitorizării calității apei potabile din rețeaua municipiului Baia Mare, în 06 august 2018.

Pentru informații suplimentare sau alte sesizări, aveți la dispoziție dispeceratul S.C. VITAL S.A. telefon 0262/212550, 0262/215150,1,2 și 0372/752661, 0362/401052, 3  și Biroul Relații cu Publicul telefon 0262 213 574, 213 575.