Stația de epurare a apelor uzate Baia Mare

Stația de epurare a apelor uzate din municipiul Baia Mare și localitățile limitrofe este amplasată la limita de vest a orașului, pe malul stâng al râului Săsar. 

Odată cu dezvoltarea social-economică a municipiului Baia Mare, s-a impus și dezvoltarea sistemului de canalizare și colectare a apelor uzate (menajere, industriale preepurate și pluviale), și necesitatea epurării acestora. Astfel, în anii: 

 • 1965 a început execuția primei Stații de Epurare a apelor uzate, dimensionată la o capacitate de 600 l/s având doar treapta mecanică.

 • 1980 extinderea Stației de Epurare cu treapta mecanică la 1900 l/s și execuția treptei biologice la capacitatea de 1350 l/s .

 • 2008-2009 Stația de Epurare a fost reabilitată prin programul ISPA la o capacitate de 1450 l/s și cuprinde treapta mecanică și treapta biologică (treapta primară și treapta secundară) urmând a se executa în P.O.S Mediu si treapta terțiară.

Fluxul tehnologic al Stației de Epurare cuprinde:

A .  Treapta mecanică

 • grătare rare automatizate

 • stație de pompare

 • grătare dese automatizate

 • separatoare de grăsimi și desnisipare

 • decantoare primare

 • canale de legătură

B.  Treapta biologică

 • bazine de aerare

 • decantoare secundare

 • stație pompare nămol activ

Stația de Epurare dispune de echipamente moderne atât pentru epurarea apelor uzate cât și pentru tratarea nămolului rezultat.

Procesul tehnologic de epurare a apelor uzate și tratarea nămolului este urmărit,controlat și coordonat din dispeceratul central al stației.

În cadrul Stației de Epurare există un laborator dotat cu aparatură modernă pentru monitorizarea permanentă a indicatorilor de calitate din apa uzată epurată descărcată în râul Săsar, astfel încât să păstrăm un mediu nepoluat.