Rezultatele verificării dosarelor candidaților pentru postul de șef birou IT

Proces  Verbal

Încheiat azi 09.02.2018, în urma verificării  dosarelor  depuse  de  candidaţi pentru  ocuparea postului de: ȘEF BIROU IT din cadrul compartimentului: BIROU IT,                                            

În  data de 08.02.2018, la sediul societăţii a avut loc verificarea  dosarelor  de  concurs  depuse  de  candidaţi la concursul de ocupare a postului de: ȘEF BIROU IT, la:SC VITAL SA

În  urma  verificării  dosarelor  de  concurs, aducem  la  cunoştinţă următoarele:

Lista  nominală  cu  candidaţii  a  căror  dosare  nu  îndeplinesc condiţiile de participare   la  concurs  şi  motivul  respingerii:

Nr. crt

Nume și prenume candidat

Dosar respins

Motivul  respingerii  dosarului  de  concurs

1.

Marc Daniel-Vasile

DA

1.Nu îndeplinește cerințele postului: studii superioare de lungă durata în domeniul IT - automatizări și calculatoare, inginerie electrica/ inginerie electrotehnică/ inginerie electronică/ telecomunicații și tehnologia informației;

2.Nu îndeplinește cerința suplimentară: certificări în sisteme de securitate

2.

Brezoczki Albert-Francisc

DA

1. Dosar incomplet: s-a depus doar CV.

2. Din CV reiese că nu îndeplinește cerințele postului.