Acțiuni în desfășurare

1. Actualizare contract

  Perioada de desfășurare Adresa

Branșamente 

individuale

 

August  2018

Bulevardul Decebal bl. 4D, 7 – parțial

Bulevardul București bl.32 , 33, 34, 34A, 35, 34A – parțial

Bulevardul Traian bl. 1 – parțial

Strada Electrolizei blocuri – parțial

Strada Horea bl. 46, 46A – parțial

Strada Lupului bl. 34, 37, 41

Strada Luceafărului nr. 2, 4

Strada Dragoș Vodă bl. 2D, 5A, 7B – parțial

Strada Uranus bl. 2 – parțial

Strada Transilvaniei bl. 12, 13, 13A, 14 – parțial

Aleea Rotundă  bl. 1, 3 – parțial

Aleea Amurgului  bl. 3 - parțial

Aleea Mărășești bl. 16 – parțial

Abonați casnici

 

August 2018

Bulevardul Independenței

Strada 8 Martie

Strada 13 Septembrie

Strada Agriculturii

Strada Avram Iancu

Strada Barbu Delavrancea

Strada 22 Decembrie

Strada Andrei Mureșan

Strada 1 Mai

Strada Cristian

Strada Construcției

Strada Hija

Strada Închisă

Strada Plugarilor

Strada Gordanului

Strada Hollosi Simon

Strada Nucului

Strada Oașului

Strada Podinei

Strada Lebedei

Strada Eliberării

Strada 30 Decembrie

Strada Steampului

Strada Valea Borcutului

Strada Grigore Ureche

Strada Pietrosului

Aleea Romană

2. Înlocuire contoare 

  Perioada de desfășurare Adresa
Branșamente individuale

13 august - 17 august 2018

Strada Motorului

Asociatii de proprietari

13 august - 17 august 2018

Strada Motorului

Agenți economici

13 august - 17 august 2018

Strada Motorului

3. Lucrări de exploatare și întreținere a rețelelor de apă

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice

rețele de apă potabilă

20 - 24 august  2018

Bulevardul Unirii

Strada Expoziției

Strada Serelor

Strada George Coșbuc

Strada Gheorghe Bilașcu

Strada Ion Șugariu

Strada Ana Ipătescu

Strada Nicolae Iorga

Strada Petru Maior

Strada Aviatorilor

Lucrări de spălare rețele

de apă potabilă

20 - 24 august  2018

B-dul Unirii

Strada Expoziției

Strada Serelor

Strada George Coșbuc

Strada Gheorghe Bilașcu

Strada Ion Șugariu

Strada Ana Ipătescu

Strada Nicolae Iorga

Strada Petru Maior

Strada Aviatorilor

4. Lucrări de exploatare și întreținere

a rețelelor de canalizare

  Perioada de desfășurare Adresa

Lucrări de revizii tehnice 

rețele de canalizare

20  - 24 august 2018

Bulevardul București

Strada Pârâului

Strada Barajului

Strada Teiului

Strada Tăuri

Strada Caișilor

Strada Poștașului

Strada Arțarului

Strada Ignișului

Lucrări de spălare rețele

de canalizare

20 - 24 august  2018

Bulevardul Independenței

Strada Traian Demetrescu

Strada Vagonetarilor

Strada Cerbului

Strada Colonia Topitorilor

Strada Teodor Amann

Strada Arțarului

Strada Ignișului

Strada Doinei

Strada Avântului

Verificări și revizii la SPAU-ri 20 - 24 august 2018

SP - Pandurilor

Lucrări de curățare și spălare a gurilor de scurgere 20 - 24 august 2018

Strada Tineretului

Strada Andrei Mureșan

Strada Avram Iancu

Strada Nicolae Titulescu

Strada 9 Mai

Strada Luceafărului

Strada 22 Decembrie

Strada Luminiței

Strada Agriculturii