Anunțuri publice

09 Feb 2018 Printează

Rezultatele verificării dosarelor candidaților pentru postul de șef birou IT

Proces  Verbal

Încheiat azi 09.02.2018, în urma verificării  dosarelor  depuse  de  candidaţi pentru  ocuparea postului de: ȘEF BIROU IT din cadrul compartimentului: BIROU IT,                                            

În  data de 08.02.2018, la sediul societăţii a avut loc verificarea  dosarelor  de  concurs  depuse  de  candidaţi la concursul de ocupare a postului de: ȘEF BIROU IT, la:SC VITAL SA

În  urma  verificării  dosarelor  de  concurs, aducem  la  cunoştinţă următoarele:

Lista  nominală  cu  candidaţii  a  căror  dosare  nu  îndeplinesc condiţiile de participare   la  concurs  şi  motivul  respingerii:

Nr. crt

Nume și prenume candidat

Dosar respins

Motivul  respingerii  dosarului  de  concurs

1.

Marc Daniel-Vasile

DA

1.Nu îndeplinește cerințele postului: studii superioare de lungă durata în domeniul IT - automatizări și calculatoare, inginerie electrica/ inginerie electrotehnică/ inginerie electronică/ telecomunicații și tehnologia informației;

2.Nu îndeplinește cerința suplimentară: certificări în sisteme de securitate

2.

Brezoczki Albert-Francisc

DA

1. Dosar incomplet: s-a depus doar CV.

2. Din CV reiese că nu îndeplinește cerințele postului.