Anunțuri publice

01 Feb 2018 Printează

Anunț angajare post șef Birou IT

S.C. VITAL S.A.  organizează  în  data  de  12.02.2018, orele  12.00, la  sediul  din  Baia Mare, str.Gh. Şincai, nr.21, concurs  pentru  ocuparea  postului  de:                                  

                                                                   ŞEF  BIROU  IT

 Cerinţe:

 • studii  superioare  de  lungă  durată  în  domeniu IT : automatizări şi calculatoare/ inginerie electrică/inginerie electrotehnică/ inginerie electronică/telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei;
 • vechime de minim 5  ani  în  domeniul  IT;
 • cunoştinţe limbi  străine ;

Cerinţe  suplimentare : -certificări  în  sisteme  de  securitate

Documente  necesare  înscrierii :

 • Copia  actului  de  identitate;
 • Copii  diplome de studii/cursuri  perfecţionare;
 • Curriculum Vitae;
 • Documente  care  să  ateste  vechimea  minimă  de 5 ani  în  domeniu IT - adeverinţă/copie  după  cartea  de  muncă;
 • Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie sau  alte  unităţi  medicale abilitate
 • Cazier judiciar
 • Cerere de înscriere la concurs (formular disponibil  la  secretariat  şi  pe site-ul www.vitalmm.ro  în  meniul  Servicii/Formulare tip).

Documentele necesare înscrierii se vor depune la secretariatul societății din  Baia  Mare, str. Gh.Şincai, nr.21, de luni până joi între orele 7.30-16.00 şi vineri între orele 7.30-13.30  sau  la  adresa de e-mail office@vitalmm.ro până la data de  07.02.2018.

                                                            BIBLIOGRAFIE

 1. Legea 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările şi completările ulterioare
 2. Legea 51/2006 a serviciilor utilitare de comunităţi publice cu modificările şi completările ulterioare
 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Maramureș aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a A.D.I. Maramureş nr.1/2013
 4. Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date  cu  modificările  şi  completările  ulterioare

Bibliografia este disponibilă  pe  site-ul www.vitalmm.ro, în meniul  Despre Noi/Legislaţie.

Selecţia  dosarelor  de  concurs  va  avea  loc  în  data  de 08.02.2018, iar  rezultatele  vor  fi  afişate  la  avizierul situat  la  sediul  societăţii şi  pe site-ul  www.vitalmm.ro până la data de 09.02.2018, orele 13.30.

Candidaţii  admişi  la  selecţia  dosarelor  de  concurs  pot  participa  la  probele  de  concurs, care  vor  consta  în  probă  scrisă  şi  interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0262 215150/int.130, d-na Pop Corina.