Achiziții

Invitație de participare nr.7941 I /07.12.2016

privind lansarea procedurii de achiziție publică pentru servicii de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și servicii de monitorizare si interventie rapida in caz de evenimente pentru sistemele de alarmare care aparțin S.C. Vital S.A.